• Docházkový systém Aktion
  pro mateřské školy, jesle
  a dětské skupiny

  Máte zájem o konzultaci Vašeho řešení?
  Zašlete nám kontaktní údaje a my Vám zavoláme.
  Formulář byl odeslán
  docházkový syystém školky
  docházka školky
  docházka školky
EU

Elektronická evidence docházky dětí splňující kritéria pro žadatele a příjemce EU dotace pro projekty zaměřené na podporu zařízení – péče o děti předškolního věku

Docházka dětí na míru EU dotaci

Aktion elektronická evidence dětí v návaznosti na § 11 zákona č. 247/2014 Sb. eviduje přesné záznamy o docházce dětí v konkrétní dny. Ze záznamu je patrné, které dítě bylo v daný den v zařízení přítomno a v jakém čase.

Docházkové čtečky Aktion

Provozovatel zařízení je povinen záznamy o docházce dětí evidovat v elektronickém docházkovém systému, který využívá docházkové čtečky. Systém Aktion nabízí elektronické řešení s tabletovou, mobilní a biometrickou čtečkou.

Export dat do formuláře MPSV

Elektronický docházkový systém Aktion umožňuje export dat přímo do formuláře SOUHRNNÝ ZÁZNAM O DOCHÁZCE DĚTÍ, který poté slouží jako příloha zprávy pro ministerstvo. Záznamy je možné online zpětně stáhnout až za posledních 24 měsíců.

Systém Aktion nabízí mnohem více

Systém zpracovává docházku dětí a připravuje data pro výpočet nároku na školné a stravné. Výhodou je přehledná databáze rodičů a blízkých osob dítěte. Osoby se mohou identifikovat PIN kódem, kartou nebo otiskem prstu. Řešení umožňuje zároveň evidovat docházku všem zaměstnancům.

Identifikace příchodu a odchodu
PIN kódem nebo kartou

100% autorizace předání dítěte oprávněné osobě na tabletu s možností elektronické kontroly vstupu nebo vjezdu do objektu.

Pokud aplikaci naistalujete na tablet s Wi-Fi připojením, můžete elektronickou čtečku docházky umístit kamkoliv. Odpadá tak problém s připojením kabelu, instalací lišt a dalších komplikací. Wi-Fi technologie je dnes součástí 99% dostupných tabletů a chytrých telefonů.
Docházkový systém Aktion velmi jednoduše zvládnete zprovoznit sami. Tabletovou a mobilní aplikaci pouze stáhnete do svého tabletu nebo chytrého telefonu a aktivujete. Na počítači není nutné nic instalovat, pouze se přes webovou adresu přihlásíte do aplikace.
Více v manuálu.
Tabletová aplikace pro evidenci docházky dětí a zaměstnanců potřebuje ke své funkci tablet s OS Android, případně chytrý telefon. Technické nároky na tablet jsou nízké, stačí tak pořídit běžně dostupný tablet, který na českém trhu zakoupíte od 1000 Kč. Obyčejný tablet tak přeměníte v elektronickou čtečku docházky splňující kritéria ESF.
docházkový systém aktion

Snadná práce s online aplikací

Intuitivní a jednoduchá obsluha systému přímo na Vašem počítači. Přehledná databáze dětí, zaměstnanců, rodičů a dalších osob na jednom místě, kdekoliv potřebujete.

docházka školky
docházka školky

Monitorování přítomnosti dětí

Prostřednictvím chytrého telefonu můžete odkudkoliv sledovat přítomnost dětí
v jednotlivých skupinách nebo třídách, případně otevřít například hlavní vchod
nebo branku.

Docházka dětí a zaměstnanců
s elektronickým otevřením dveří nebo brány

Autorizace otiskem prstu

Vysokorychlostní a spolehlivý algoritmus biometrické
identifikace osoby pomocí
otisku prstu nebo karty.

Elektronická kontrola vstupu

Komfortní a bezpečné řešení kontroly vstupu bez nutnosti stále zamykat a nosit s sebou klíče.

Výstup pro elektrický zámek

Docházková čtečka při vyhodnocení oprávnění ke vstupu aktivuje elektrický zámek, který uvolní západku dveří.

Online i offline provoz

Při výpadku internetu čtečka vyhodnocuje oprávnění ke vstupu až pro 3120 karet a je schopna uložit 131070 událostí do interní paměti.

Připojení jedním kabelem

Čtečku připojíte pomocí jednoho ethernet kabelu tak, jako byste připojili například notebook.

Záloha při výpadku proudu

Se zálohou počítačové sítě běžnou UPS můžete zároveň zálohovat čtečku i elektrický zámek.

docházka školky

Cena služby docházkového systému Aktion

Cena se odvíjí od počtu uživatelů systému. Zpoplatněné varianty služby splňují kritéria dotačního programu ESF.

Chytře zabezpečený vstup

0 Kč
nastálo

 • Elektronická kontrola vstupu kartou nebo otiskem
 • Zamezení přístupu neoprávněných osob do školky
 • Služba pouze v kombinaci se čtečkou pro elektrický zámek
 • Webová a mobilní aplikace pro vzdálené ovládání
 • Nezobrazuje příchody ani odchody
 • Pořizovací cena čtečky pro el. zámek od 5 900,- Kč

Příchody a odchody

od
190 Kč
/měsíčně
 • Evidence příchodů a odchodů dětí (rodičů)
 • Elektronická databáze dětí a rodičů
 • Max. 10 elektronických čteček v systému
 • Tabletová, webová a mobilní aplikace
 • Export záznamů v XLS za posledních 6 měsíců
 • Elektronická kontrola vstupu kartou, otiskem,
  PIN kódem
 • Splňuje dotační podmínky programu ESF
  (výzvy 035, 036, 073, 074 a 132)

Docházka a výpočty

od
490 Kč
/měsíčně
 • Evidence příchodů a odchodů dětí (rodičů)
 • Export údajů pro výpočet nároku na stravné a školné
 • Evidence docházky zaměstnanců školky
 • Elektronická databáze dětí a rodičů
 • Max. 10 elektronických čteček v systému
 • Tabletová, webová a mobilní aplikace
 • Export záznamů v XLS za posledních 24 měsíců
 • Elektronická kontrola vstupu kartou, otiskem,
  PIN kódem
 • Splňuje dotační podmínky programu ESF
  (nad rámec výzvy 035, 036 a 132)

Mateřské školy Aktion znají

Kontakt

EFG CZ spol. s r.o.
Zelený pruh 1560/99,
Praha 4, 140 00

Volejte: 222 746 300